Коментари

Най-нарушаваният закон

Президентът изпрати поздравителна телеграма до участниците в традиционния деветосептемврийския събор в местността „Копривките“. Ето какво казва на това известно като „Малката Бузлуджа“ събитие неговият главен организатор Георги Гергов: “Девети септември е велик ден. Всеки историк и родолюбец знае, че фашистката чума е била жестока. Затова датата 9.09.1944 г. е важна за България. Тя е причината да сме днес тук”.

Да си припомним какво казва един закон, приет от 38-то Народно събрание на 26 април 2000 година: Чл. 1.
(1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.

“Убеден съм, че паметта на онези, пред които се покланяме, ни задължава да отстояваме истината, а бъдещето на децата ни – да не позволяваме повторение на най-мрачните отминали мигове” – пише в поздравителната си телеграма президентът.

„След 1989 година БСП остана единствената политическа сила, която да осигури приемственост и да запази паметта за 9-ти септември като дата на прогрес”, каза в речта си зам.-председателят на Народното събрание и член на националното ръководство на БСП Валери Жаблянов.

Ето пък какво казва оня закон: Чл. 3.
(1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
(2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.

Това е най-нарушаваният закон на най-високо равнище. Престъпилите го няма как да бъдат санкционирани. Защото законът не предвижда санкции. По тази причина активистите на БСП го нарушават във всяка своя патетична реч под одобрителни аплодисменти. А президентът мери като с шивашки метър еднакво отдалечената точка от одобрението и отхвърлянето на Девети септември и, като я открие, забожда с карфица и с чувство за изпълнен патриотичен дълг няколко думи за помирение в ей тази средна точка между непримиримите крайности. Така мина вчерашния ден, в който единствената смислена теза беше изказана от незнаен потребител на социалната мрежа: Ако социалистите продължават да вярват в Девети септември, на този ден те трябва да се откажат от личната си собственост.

Най-нарушаваният закон

Условия за ползване

Текстовете от Редута.бг не могат да бъдат препечатвани без изричното съгласие на редакцията.

Контакти

Стойко Тонев dr.tonyfilipov (at) abv.bg 0885 233 691
Редута.БГ се обслужва от счетоводна къща "Лавейа", бул. "Княз Дондуков" № 49, Тел: +359 2 988 84 04; Мобилен тел.: +359 888 60 72 70, Ел. поща: sk.laveia@gmail.com.
Работи с Хостинг в Rax Cloud.
To Top