ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕДУТА.БГ СДРУЖЕНИЕ, ЕИК 176221301

П О К А Н А

Относно: Провеждане на извънредно
Общо събрание на РЕДУТА.БГ СДРУЖЕНИЕ, ЕИК 176221301

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви каня на участвате на заседание на Общото събрание на РЕДУТА.БГ СДРУЖЕНИЕ, ЕИК 176221301, свикано по инициатива на Управителния съвет на Сдружението, което ще се проведе на 15.06.2021 г., от 08:00 часа, на адрес: гр. София, Район р-н Слатина; Квартал РЕДУТА; ул. РИБАРИЦА 8; Ет. 1; Ап. 5, при следния дневен ред:

1) Освобождаване на членове на Управителния съвет
2) Избор на нови членове на Управителния съвет
3) Други

Дата: 07.06.2021 г.
Гр. София
С уважение: …………………………………
/ ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ШОПОВ/

Общо събрание на сдружение Рeдута.БГ, 15 юни, 2021

Условия за ползване

Текстовете от Редута.бг не могат да бъдат препечатвани без изричното съгласие на редакцията.

Контакти

За връзка с Фондация "Редута": dr.tonyfilipov (at) abv.bg, тел: 0888 415 448
Редута.БГ се обслужва от счетоводна къща "Лавейа", бул. "Княз Дондуков" № 49, Тел: +359 2 988 84 04; Мобилен тел.: +359 888 60 72 70, Ел. поща: sk.laveia@gmail.com.
Работи с Хостинг в Rax Cloud.
To Top